26 września .

Europejski Dzień Języków

Organizatorzy.

  • Stowarzyszenie Instytutów Kultury Państw Unii Europejskiej EUNIC Warszawa
  • Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce
  • Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego
  • instytucje partnerskie