Konkurs filmowy

KONKURS DLA UCZNIÓW

“Różne języki - jedna Europa”


Jeśli uczysz się języków obcych i interesujesz się europejską kulturą weź udział w konkursie online organizowanym w ramach Europejskiego Dnia Języków! Konkurs skierowany jest do uczniów szkół średnich (liceów i techników) z całej Polski.


Pokaż w maksymalnie dwuminutowym filmie, dlaczego znajomość języków obcych jest tak ważna we współczesnym świecie. W filmie muszą znaleźć się elementy językowe i realioznawcze wybranego europejskiego kraju. Forma filmu jest dowolna, z wykorzystaniem dowolnego sprzętu, tj. telefon, aparat, kamera. Filmy powinny zawierać też informację umożliwiającą jasne określenie, kto jest jego twórcą.


Głównym celem konkursu jest zachęcenie uczennic i uczniów do nauki języków obcych, uwrażliwienie na różnorodność językową i kulturową Europy oraz tożsamość europejską, a także pokazanie możliwości, jakie młodzi ludzie mogą zyskać ucząc się języków.


Jury składające się z przedstawicieli EUNIC Warszawa, Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej, Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego wyłoni laureatów konkursu. Nagrodą główną jest  kurs online jednego z europejskich języków obcych, ufundowany przez instytuty kultury i ambasady biorące udział w Europejskim Dniu Języków.


Konkurs rozstrzygnięty! 


Bardzo dziękujemy za wszystkie zgłoszenia, które zostały do nas nadesłane w ramach konkursu. Komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące nagrody:1. miejsce ex æquo:

Konrad Grablewski 


Marek KandulskiWyróżnieniA:


Aliaksey Baranau
Igor Kaszkowiak
Komisja postanowiła nie przyznawać 2. i 3. miejsca.

Z laureatami i osobami wyróźnionymi skontaktujemy się niebawem w celu przekazania nagród.